Case

Dashboard in SAP Analytics Cloud (SAC)

Mauritz Gesink Consultant

De business wil graag zien waarin ze het beste kunnen verbeteren. Met de inzichten die ze verkrijgen kan er bepaald worden welke bedrijfsactiviteiten meer aandacht moeten hebben.

De business wil graag zien waarin ze het beste kunnen verbeteren. Met de inzichten die ze verkrijgen kan er bepaald worden welke bedrijfsactiviteiten meer aandacht moeten hebben. Het continu monitoren en verbeteren van bepaalde processen, zoals onderhoud of planning is voor hen cruciaal om te blijven concurreren in de markt. Bij een dergelijke klant in de chemie-industrie hebben we zulke dashboards gemaakt.

SAP Analytics Cloud biedt o.a. rapportage mogelijkheden in de vorm van dashboards. Deze dashboards bevatten overzichtelijke grafische weergaven van de onderliggende data met inzichten in hoe het bedrijf doet qua performance uitgedrukt in key-performance-indicators (KPI). Er worden bepaalde standaarden verwacht.

Harmoniseren

Het verkrijgen van die inzichten was niet alleen maar IT-gericht. We hebben met name eerst gekeken naar de bestaande bedrijfsprocessen van de draaiende vestigingen. We merkten op dat ze vaak afweken van elkaar. Hierdoor werd er data gegenereerd die niet zomaar bruikbaar was voor een dashboard. Het harmoniseren van de processen, met andere woorden het werken volgens een bepaald standaard, was een cruciale stap tot het realiseren van het dashboard.

Inzichten leiden tot verbeteringen

Het dashboard biedt inzichten die ze eerst niet hadden. Zo was er te zien dat een bepaalde vestiging niet goed deed op het gebied van orders afhandelen. Ze liepen ver achter andere vestigingen. Via een drill-down methode konden ze zien hoe dat komt. Met name de vergelijking met andere vestigingen bracht hen tot inzichten, die ze voorheen niet hadden.

Uiteraard werd dit een punt van aandacht en kwamen acties om verbeteringen door te voeren. Doordat ze inzichten verkregen op gedetailleerd niveau, was het doorvoeren dan de verbeteringen niet tijdrovend.

De concrete feitelijke inzichten motiveert mensen om te verbeteren. Het probleem wordt daardoor tastbaar gemaakt. Er is geen discussie over wat de feiten zijn. Alleen discussie hoe dat moet worden opgelost.

Meer weten?

Alles ziet er gelikt uit
Mauritz is creatief, flexibel en gefocust op goede resultaten. Zijn ambitie vertaalt hij naar informatiehonger en een oplossing die er altijd net iets beter, innovatiever en mooier uit komt te zien.