Case

Strategische planning met behulp van SAP BPC

Ben Marnickam Consultant

Bij een Alliander hebben we sinds 2014 de automatisering, ondersteuning en harmonisatie van de strategische planning binnen de organisatie geïmplementeerd. Het doel is om het werk voor de komende jaren effectief, efficiënt en op tijd te realiseren. Daarom is een product en werkwijze ontwikkelt om de allocatie van mensen, diensten en materiaal optimaal te plannen. Tot op heden wordt dit nog gebruikt.

Wat gaan we de komende 5 jaar doen? Dat is de hoofdvraag bij de strategische planning. Hierbij wordt er gekeken naar de gevraagde werkzaamheden. Er wordt gekeken naar welke mensen nodig zijn, welke diensten worden verleend en welk materiaal gebruikt worden om aan de vraag te voldoen.

Tegenover de vraagzijde is er de aanbodzijde, waarbij er gekeken wordt welke middelen we hebben om aan die vraag te voldoen. Hebben we genoeg mensen op het juiste niveau om het werk te kunnen doen over 5 jaar? Moeten we mensen bijscholen of nieuwe mensen aannemen? Hier inzichten in hebben is waardevol om te anticiperen op mogelijke operationele samenkomst van de vraag- en aanbodzijde.

Automatisering van het planningsproces

Automatisering van planningsprocessen bespaart arbeidstijd. Hiermee wordt tijd en aandacht vrijgemaakt om creatieve werkzaamheden te doen, zoals planning scenario’s maken. Hierdoor worden betere planningen gemaakt. Daarnaast wordt door de automatisering geen fouten gemaakt, die handmatig werk altijd zal hebben.

Ondersteuning door middel van SAP HANA, BW en BPC.

De automatisering en berekeningen worden gedaan binnen SAP-modules, waaronder HANA, Business Warehouse, Business Planning & Consolidation (BPC). Het front-end wordt gemaakt in SAP Business Objects. Deze tools zijn optimaal met elkaar geïntrigeerd en vormen samen het landschap waarin de werkzaamheden plaatsvinden.

Harmonisatie van het planningsproces.

Om het planningsproces goed te laten verlopen dienen verschillende afdelingen juist te zijn afgestemd op elkaars behoeften en verwachtingen. Hiervoor is harmoniseren de cruciale stap om dit te realiseren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de verschillende afdelingen dezelfde waarheid hanteren, dezelfde definities gebruiken en aansluitende werkzaamheden hebben.

Meer weten?

Vleesgeworden structuur en discipline
Ben is een bedrijfskundige ingenieur met passie voor zowel business als techniek. Daarmee is hij de ideale schakel tussen die twee werelden. Hij werkt graag gestructureerd en doelgericht. Daarnaast heeft hij twee deugden in het leven: ambitie en discipline.