Data Modeling

Met data modelleren koppelen we bedrijfsregels aan data waardoor iedereen binnen de organisatie op een uniforme afgestemde wijze naar dezelfde informatie kijkt, ook al komt deze uit verschillende bronnen.

Een goed uitgedacht datamodel is de basis voor robuuste Business Intelligence en Data Science. Binnen Plainwater zien wij dit daarom als een cruciaal onderdeel van ons werk. Daarnaast zorgt een goed ontworpen datamodel voor de consistentie en snelheid van het laden van de data – oftewel, voor datakwaliteit en performance.

  • Fundament voor een robuuste Business Intelligence-infrastructuur
  • Legt de schakel tussen je bedrijfsprocessen en gegevensstromen
  • Is onmisbaar voor het optimaliseren van je performance

Twee pijlers: bedrijfslogica en modelleren

Het uiteindelijke rapport moet de bedrijfsprocessen gaan ondersteunen, maar de basis daarvoor wordt gelegd in het datamodel. Daarom is het voor het ontwikkelen van een datamodel belangrijk om goed begrip te hebben van de bedrijfsprocessen om het benodigde inzicht daar op aan te laten sluiten. Door onze ervaring in veel verschillende sectoren begrijpen we je bedrijfsprocessen en kunnen deze bedrijfsprocessen koppelen aan jouw data zodat deze bruikbaar is voor rapportage en data science.  

We hebben in ons Plainwater team gekozen voor een gezonde mix tussen technisch en bedrijfsmatig opgeleide mensen. Op die manier kunnen we uit beide expertisen putten om een model op maat te maken dat ook nog eens snel en consistent werkt.  

Meer weten?

Weet alles, maar pepert het er niet in
Daniël is gefascineerd door de techniek en alle mogelijkheden die het met zich meebrengt. Hij kan zich goed verplaatsen in de klantpositie, en ontwerpt daardoor bereikbare en onderhoudsvriendelijke oplossingen.