Thijn Nijsten

Een stille kracht verzet bergen
Thijn heeft het bedrijfsleven van jongs af aan meegekregen en vertaalt dat naar sterke analyses van bedrijfsprocessen en mogelijkheden voor verbeterde efficiëntie. Het is zijn doel om met de data bedrijven tot nieuwe inzichten te brengen en ze vooruit te helpen.